Verhoging grondprijzen Oosterwold

06/02/2019

Door de plotselinge enorme verhoging van de grondprijs zijn we genoodzaakt de prijs van de woningen voor nieuwe klanten te verhogen. Klanten met een Anterieure Overeenkomst of Intentieverklaring van de gemeente vallen in een overgangsregeling en kunnen waarschijnlijk nog de grond aankopen voor de oude prijs. Per 4-2-2019 zullen we de nieuwe prijzen voor de woningen hanteren die nu op de site staan.